Poetikk for estetikk i endring/ Poetics for changing aesthetics
Kunstnerisk utviklingsarbeid/ Artistic research 2009-2014

Info på KHIO / Info at KHIO web page